Toidukulu päevamaksumus

Alates 1. maist 2017 a. on toidukulu päevamaksumus aiarühma lastel 1.70 € ja sõimerühma lastel 1.50 € .

 

Direktori 17.04.2017 käskkiri nr 1-4/2