Päevakava

Lasteaed on avatud tööpäeviti.

Valverühm

01.09. - 22.12.2016  töötab vajaduse korral valverühm.

Valverühmana töötab kella 19.00-ni I korrusel asuv Lepatriinude rühm (õpetajad Krista Loid ja Riina Raudkepp).

KAMBJA LASTEAED MESIMUMM DIREKTORI

ÜLDTEGEVUSE KÄSKKIRI

Kambja 22.08. 2016 1-4/ 24

Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitamine

Kinnitan Kambja Lasteaia Mesimumm 2016/2017 õa. sõimerühma päevakava järgmiselt:

7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus. Mäng. Individuaalne tegevus.

8.20 – 8.50 Hommikusöök.

8.50 – 11.40 Suunatud õppetegevused. Õuesolek.

11.40 –12.10 Lõunasöök

12.10- 13.00 Valmistumine puhkeajaks.

13.00 –15.00 Puhkeaeg.

15.00 –15.15 Laste vaba tegevus. Mängud.

15.15 - 15.45 Õhtuoode.

15.45 - 18.00 Laste vaba tegevus. Huviringid. Mängud. Individuaalne tegevus. Kojuminek.

Alus: KELS §16 p 4.

Terje Rüütel

Lasteaia direktor

 

KAMBJA LASTEAED MESIMUMM DIREKTORI

ÜLDTEGEVUSE KÄSKKIRI

Kambja 22.08. 2016 1-4/ 25

Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitamine

Kinnitan Kambja Lasteaia Mesimumm 2016/2017 õa. sõimerühma päevakava järgmiselt:

7.30 – 8.20 Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus. Mäng. Individuaalne tegevus.

8.20 – 8.50 Hommikusöök.

8.50 – 11.40 Suunatud õppetegevused. Õuesolek.

11.40 –12.10 Lõunasöök

12.10- 13.00 Valmistumine puhkeajaks.

13.00 –15.00 Puhkeaeg.

15.00 –15.15 Laste vaba tegevus. Mängud.

15.15 - 15.45 Õhtuoode.

15.45 - 18.00 Laste vaba tegevus. Huviringid. Mängud. Individuaalne tegevus. Kojuminek.

Alus: KELS §16 p 4.

 

Terje Rüütel

Lasteaia direktor

 

 

 

 

KAMBJA LASTEAED MESIMUMM DIREKTORI

 

ÜLDTEGEVUSE KÄSKKIRI

 

 

 

Kambja 22.08. 2016 1-4/ 23

 

Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitamine

 

Kinnitan Kambja Lasteaia Mesimumm 2016/2017 õa. aiarühma päevakava järgmiselt:

 

7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus. Mäng. Individuaalne tegevus.

 

8.20 – 8.50 Hommikusöök.

 

8.50 – 12.15 Suunatud õppetegevused. Õuesolek.

 

12.15 –12.45 Lõunasöök

 

12.45- 13.15 Valmistumine puhkeajaks.

 

13.15 –15.00 Puhkeaeg.

 

15.00 –15.15 Laste vaba tegevus. Mängud.

 

15.15 - 15.45 Õhtuoode.

 

15.45 - 18.00 Laste vaba tegevus. Huviringid. Mängud. Individuaalne tegevus. Kojuminek.

 

Alus: KELS §16 p 4.

 

Terje Rüütel

 

Lasteaia direktor

 

 

 

KAMBJA LASTEAED MESIMUMM DIREKTORI

 

ÜLDTEGEVUSE KÄSKKIRI

 

 

 

Kambja 22.08. 2016 1-4/ 22

 

Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitamine

 

Kinnitan Kambja Lasteaia Mesimumm 2016/2017 õa. koolirühma päevakava järgmiselt:

 

7.00 – 8.20 Laste vastuvõtt. Laste vaba tegevus. Mäng. Individuaalne tegevus.

 

8.20 – 8.50 Hommikusöök.

 

8.50 – 11.40 Suunatud õppetegevused. Õuesolek.

 

11.40 –12.10 Lõunasöök

 

12.10- 13.00 Valmistumine puhkeajaks.

 

13.00 –15.00 Puhkeaeg.

 

15.00 –15.15 Laste vaba tegevus. Mängud.

 

15.15 - 15.45 Õhtuoode.

 

15.45 - 18.00 Laste vaba tegevus. Huviringid. Mängud. Individuaalne tegevus. Kojuminek.

 

Alus: KELS §16 p 4.

 

Terje Rüütel

 

Lasteaia direktor