Lasteaiatasu

Toidu eest tasumine

Sõimerühma einete tasu on 1,5 € päevas:

 • hommikusöök 0,35 €;
 • lõunasöök 0,85 €;
 • õhtusöök 0,30 €.


Aiarühma toiduraha on 1,7 € päevas:

 • hommikusöök 0,40 €;
 • lõunasöök on 1,00 €;
 • õhtusöök 0,30 €.

 

 

Osalustasu

Osalustasu on 20 € kalendrikuus:

 • osalustasu tuleb maksta sõltumata lapse kohalkäimisest;

 • osalustasu ei maksta vaid selle perioodi eest, kui lasteaed on kollektiivpuhkusel.

Arve:

 • arve esitatakse järgneva kuu alguses eelnenud kalendrikuu eest;

 • lapsevanem saab arve kätte rühma õpetajalt või saadetakse see vanemale e-postiga;

 • arve tasutakse igakuiselt ettenähtud ajaks;

 • küsimuste korral pöörduge lasteaia direktori poole või valda raamutupidamisse.

 

Tulenevalt seadusest on Kambja vallal alates 01.01.2018 uus ametiasutus - Kambja Vallavalitsus, mis on registrisse kantud 02.01.2018 ja omab registrinumbrit 77000275.

Vana registrinumber ja arvelduskontod ei kehti!

Edaspidi peaks lastaiatasud kandma Kambja Vallavalitsuse arvelduskontodele:

AS SEB Pank EE791010102034606009

Swedbank AS EE592200221068464111

 

Kambja vallavolikogu määrus „Kambja valla munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa suuruse kehtestamine”