Eripedagoog

Eripedagoog

Viimati uuendatud 09.08.2016 13:12

Eripedagoogi põhiline ülesanne lasteaias on laste psüühiliste protsesside (taju, mälu, mõtlemine, tähelepanu) uurimine ja arendamine.

Iga lapse areng on individuaalne. Mõni hakkab varem kõndima, teine jällegi varakult rääkima, mõnes valdkonnas aga jääb areng eakaaslastest maha. Väga oluline on juba varakult märgata lapse arengulisi erinevusi.

Kui laps ei ole omandanud mõnda olulist oskust, siis on esmane aitaja lasteaias rühmaõpetaja, kuid kui laps vajab individuaalsemat lähenemist ja rohkem tähelepanu, siis tulebki appi eripedagoog, kes aitab lapsel oskusi omandada individuaalselt või väikeses grupis. Põhiline töö käib läbi erinevate õppemängude. See on lapsele kõige eakohasem viis erinevaid oskusi omandada.

Meie majas on eraldi sobitusrühm, kus on mõned lapsed, kellel on erivajadused, mis vajavad enam tähelepanu. Koostöös õpetajate ja logopeedidega koostatakse lapsele individuaalne arenduskava (IAK), mis arvestab lapse praegust arengutaset ning seda, millistes arenguvaldkondades esineb arengu mahajäämust (kõne, tunnetustegevus, tähelepanu jne.). Väga oluline on koostöö lapsevanematega, kes on ju oma lapse parimad eksperdid

Väga oluline on probleemide varajane märkamine ja nendega tegelemine. Kui nendele ei pöörata õigeaegselt tähelepanu, siis kooli minnes need vaid võimenduvad. Sellepärast on vaja eripedagoogi, kes märkab ja aitab juba lasteaias.

Eripedagoogi vastuvõtuajad (kokkuleppel):

 

 

T 14.00 - 15.00

R 8.00 – 8.30

 

 

Meeldivat koostööd soovides!

Eripedagoog Eija Sõukand